Projecten The Missionary School

Onderstaande projecten worden op dit moment uitgerold in de diverse parochies. Heeft u ook interesse in The Missionary School voor uw parochie, neem dan contact met ons op.

Scholentour - Verhalentour
Basisschool

Project door Dominique en Emma

Bekijk hier het filmpje dat Dominique, Emma, Daniël en Suzanne gemaakt hebben.

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en de samenleving.– Unicef –

Kinderen op een creatieve manier en spelenderwijs bewust maken van diverse, hedendaagse thema’s.

De leerlingen krijgen (het liefst op woensdag) een themales van ongeveer 2,5 uur. Er zijn verschillende thema’s, in overleg met de parochie en de docent kan er een keuze worden gemaakt. Tijdens de themales krijgen de leerlingen verschillende activiteiten aangeboden.

Zo wordt er een verhaal verteld, worden er spelletjes gespeeld en gaan ze creatief aan de slag. De lessen zijn ontstaan aan de hand van een bijbelverhaal dat zo wordt vertelt, dat het nauw aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Aan het einde van de les worden de ouders uitgenodigd. De kinderen vertellen dan kort wat zij hebben gedaan en wat zij geleerd hebben over het thema.

Na afloop van de themales vertelt de themadocent (in overleg met de parochie) aan de ouders welke activiteiten er nog meer zijn in de omgeving en in de parochie, voor zowel de kinderen, als de ouders. Er worden flyers uitgedeeld en er is de mogelijkheid om gezamenlijk nog even na te praten.

De jongeren die het materiaal ontwikkelt hebben, volgen een sociale opleiding of zijn daarin werkzaam. De verschillende programma’s zijn getoetst op scholen en enthousiast ontvangen. Er is een mogelijkheid om een pilot te draaien op één van deze scholen.

Twee jongeren van The Missionary School starten het project op. Tegelijkertijd is het fijn als twee mensen uit de parochie meedoen, zodat zij het project leren kennen en het t.z.t. over kunnen nemen.

– De kerk zichtbaar maken op de basisschool.

– (Nieuwe) contacten leggen met de school, kinderen en ouders.

– De parochiegemeenschap betrekken in de missie.

– Het werk met jeugd en jongeren in de parochie versterken.

Scholentour - Change on Tour
Middelbare School

Project door Daniël en Suzanne

Wij worden aangemoedigd door de overtuiging dat de nieuwe generaties, die op een christelijke manier tot dialoog opgevoed worden de leslokalen en universiteiten zullen verlaten met de motivatie om bruggen te bouwen en bijgevolg om nieuwe antwoorden te vinden op de vele uitdagingen van onze tijd.

– Paus Franciscus –

Op middelbare scholen jongeren uitdagen hun horizon te verbreden aan de hand van de encycliek Laudato Si. De scholieren worden bewust gemaakt van het effect van solidariteit, hun eigen consumptie en het gevolg daarvan. 

De jongeren van The Missionary School hebben zelf in grote lijnen al een programma uitgewerkt, waarin de scholieren informatie en opdrachten krijgen rondom de encycliek Laudato Si.

Nadat de scholieren via de opdrachten hebben gezien wat de gevolgen zijn van hun eigen consumptie, worden ze uitgedaagd in een Change my mind. De vrijwilliger weet door de opdrachten waar de pijnpunten liggen en gaat met hen in debat. 

De jongeren van The Missionary School hebben dit project in de voorbereidingsfase voorgelegd aan een aantal docenten van middelbare scholen. Het programma is als positief en ‘uniek’ ontvangen. Scholen hebben namelijk de opdracht om leerlingen uit te dagen een brede identiteit te ontwikkelen (Siebren Miedema). Change on tour sluit hier goed bij aan. Graag willen de jongeren van The Missionary School dit project verder met de parochie uitwerken. Ook om te kijken voor een follow-up die aansluit bij het thema. 

– Middelbare scholieren uitnodigen hun horizon te verbreden.

– De parochiegemeenschap betrekken in de missie.

– De kerk zichtbaar maken bij deze doelgroep.

– De verbinding middelbare scholieren in de parochie versterken.

Bekijk hier het filmpje dat Daniël, Suzanne, Dominique en Emma gemaakt hebben.

Experience Unconditional Love

Project door Carolien en Sasheeka

Bekijk hier het filmpje dat Carolien en Sasheeka gemaakt hebben.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.

– Mattheüs 11,28 –

Mensen kennis laten maken met het begrip onvoorwaardelijke liefde. En eventueel verder gaan door de relatie met God te leggen en hen uit te nodigen voor een Avond van Barmhartigheid.

Dit gebeurt aan de hand van een Experience Unconditional Love Tent (EUL-tent), die bijvoorbeeld op een markt, braderie of bij een buurthuis wordt neergezet. Door middel van beelden, korte teksten en getuigenissen wordt ingegaan op het thema schuld en vergeving. Vervolgens kunnen mensen met het ‘missieteam’ verder in gesprek gaan en worden zij uitgenodigd om aan iemand excuses aan te bieden of om vergeving te vragen. Het missieteam beschikt over ‘sorry kaarten’ en ‘sorry-chocolaatjes’.

De straatmissies vinden plaats in jan, april, juni september en worden in eerste instantie uitgevoerd door jongeren van The Missionary School, samen met parochianen.

Tijdens de straatmissies worden mensen die ervoor openstaan uitgenodigd voor een Avond van Barmhartigheid in de parochie.

De parochiegemeenschap verdiept zich in het thema schuld, vergeving, aanbidding en biecht en heeft tijdens de Avond van Barmhartigheid een rol als gastheer/gastvrouw etc. Zij dragen de organisatie en uitvoering van deze avonden.

Aan de pastoor/kapelaan wordt gevraagd om tijdens de avonden beschikbaar te zijn voor een pastoraal gesprek of biechtgesprek.

Carolien en Sasheeka hebben veel ervaring met straatmissies.

– De kerk zichtbaar maken op nieuwe plekken.

– De gemeenschap betrekken in de missie. 

– Verdieping van de begrippen: schuld, vergeving, biecht en aanbidding binnen de parochiegemeenschap.

– Met niet-kerkelijken in gesprek gaat over schuld en vergeving. 

– Mensen die ervoor openstaan uitnodigen voor een avond van barmhartigheid.

Sport verbindt, geloof verrijkt

Project door Ramy en Mario

Sport in the community can be an excellent missionary tool, where the Church comes close to each person and helps him or her to excel and to encounter Jezus Christ. 
– Paus Franciscus –

Via voetbal een basis van vriendschap en vertrouwen leggen, waardoor evangelisatie mogelijk is (en het woord van God in vruchtbare bodem kan landen).

Uiteindelijke missie: 5 tot 10 mannelijke voetbalteams in de randstad die verbonden zijn aan hun eigen parochie die samen een competitie vormen. Naast het voetbal zal er ruimte zijn voor gesprek en verdiepingsvragen.

– Mannen die behoefte hebben aan nieuwe vriendschappen en niet negatief staan tegenover het geloof.

– Mannen tussen de 18 en 30 jaar die op een sterke of minder sterke manier verbonden zijn met de parochie.

– Mannen uit de parochie en hun (ongelovige) vrienden die het leuk vinden om te voetballen.

– De parochie zorgt voor het organiserend team. Dit team bestaat uit twee personen. Zij ontwikkelen het project samen met de jongeren van The Missionary School.

– De kapelaan/pastoor/geestelijke kan zich op verschillende manieren inzetten. Hij kan bijvoorbeeld meedoen met het voetballen, en/of scheidsrechter of coach zijn, maar ook helpen bij het bedenken van een catechese in relatie tot sport.

– Eens per half jaar een jongerenbijeenkomst (denk aan een lezing) waar ons geloof wordt gekoppeld aan sport.

– Een plek bieden waar de jongeren kunnen samenkomen voorafgaand aan het voetballen.

Bekijk hier het filmpje dat Ramy en Mario gemaakt hebben.

The Missionary Bus

Project door Isa en Michael

Isa en Michael hebben facebookposts samengesteld, ter inspiratie voor Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.

 – Mc. 16,15 –

Erop uitgaan. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping (Mc. 16,15)

Jongeren uitnodigen om er letterlijk op uit te gaan, in een herkenbare bus. En zo de parochie in het straatbeeld zichtbaar maken.

The Missionary Bus kan ondersteunend zijn aan de projecten, maar kan ook ingezet worden voor andere activiteiten in de parochie, zoals b.v. het ophalen van ouderen, het maken van pelgrimsreizen.

De truck moet helpen met de missie en tegelijkertijd multi-inzetbaar zijn.

De jongeren van The Missionary School hebben een uitgebreid document samengesteld, waarin allerlei informatie met betrekking tot het aanschaffen van een bus is verzameld.

In het document vindt u: Een financiële studie, informatie over milieuzones, belastingen, kosten van design.

Kostenindicatie van The Missionary Bus: vanaf 2.500 Euro – 25.000,- Euro (via Marktplaats (online) occasions autodealers.

er ruimte zijn voor gesprek en verdiepingsvragen.

– De bus ondersteunt de missie en faciliteert door er letterlijk op uit te gaan.

– De bus is geschikt om aandacht te trekken en zo missionaire projecten te ondersteunen. (B.v. scholentour).

– De bus kan ingezet worden om met jongeren of ouderen erop uit te gaan.

– De bus kan ook ingezet worden om ouderen op te halen voor b.v. de Eucharistieviering. De kerk is zo meteen zichtbaar in het straatbeeld.

Pax Christi Culinair

Project door Diana en Nataly

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.

– Mattheus 25-35:41 –

De gehele samenleving meer betrekken tot de liefde van Christus door middel van gezamenlijk de maaltijd delen. De parochianen, maar ook groepen die het moeilijk hebben in de samenleving (b.v. vluchtelingen en daklozen) worden voor deze maaltijden uitgenodigd.

De parochianen nemen de leiding en coördinatie hiervoor in handen. Ze doen dit zoveel mogelijk samen met andere groepen in de samenleving, zodat ook zij de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast helpt het samen werken en iets tot stand brengen, tot een gevoel van eigenwaarde. Want elk mens is oneindig veel waard in de ogen van God.

Vanuit de parochie wordt er een team samengesteld van vrijwilligers. Het is de bedoeling om 1 x per maand de maaltijd te delen. Naast gezamenlijk de maaltijd benutten kunnen parochianen b.v. ook een kledinginzameling beginnen, voor daklozen in de wintertijd.

Om uitnodigend te blijven naar nieuwe mensen worden er voor elke bijeenkomst vouchers beschikbaar gesteld, die uitgedeeld kunnen worden aan b.v. nieuwe parochianen.

1 x is er een jaarafsluiting met allen die zich ingezet hebben, om Pax Christi Culinair een gezicht te geven. Deze jaarafsluiting is b.v. een Catholic Cocktail Evening.

– Binding van de parochianen onderling.

– Welkom heten van nieuwe parochianen d.m.v. voucher.

– Omzien naar de naasten.

– Een gastvrije kerk en zo verbinding leggen met andere groepen uit de samenleving.

Bekijk hier het promofilmpje dat Nataly en Diana gemaakt hebben.