The Missionary School voor uw parochie

Waarom The Missionary School?

U wilt meer jongeren in uw kerk en u wilt een missionaire parochie. Maar waar haalt u de tijd vandaan? En hoe moet u beginnen? The Missionary School kan uitkomst bieden. 

In The Missionary School krijgen jongeren geestelijke en missionaire vorming. Ze bedenken met elkaar een project dat ze in de parochie willen uitvoeren. Ze ontvangen daarvoor professionele begeleiding. Zo bent u er zeker van, dat wat zij bedenken aansluit bij de jongerencultuur en dat het ook praktisch uitvoerbaar is in uw gemeenschap. Alles binnen een overzichtelijke tijdlijn. 

Daarnaast kan de parochie gebruik maken van workshops rondom communicatie en het bereiken van jongeren. 

De bedoeling is dat de jongeren de missie in uw parochie op zo’n manier vorm geven, dat deze na een jaar vanzelf overgenomen kan worden door de eigen geloofsgemeenschap.

Hoe werkt het?

Jongeren die interesse hebben in The Missionary School kunnen zichzelf aanmelden. Ze krijgen een gesprek waarin wordt gekeken of The Missionary School ook echt bij hen past. Aan de jongeren wordt een eigen bijdrage van 250,- gevraagd.
Dit bedrag kan ook door de parochie betaald worden. Ze kunnen daar bijvoorbeeld de voorwaarde aan stellen dat de jongeren de parochie informeert, of een plan voor de parochie uitwerkt.

Vormingsgedeelte (eerste halfjaar)
Tijdens het eerste halfjaar krijgen de jongeren intensieve geloofsvorming en ontwikkelen ze met elkaar een project. Voor de projectontwikkeling krijgen ze masterclasses van sprekers uit de bedrijfswereld, die hen laten zien hoe je met effectieve modellen een project opzet en mensen enthousiasmeert. Doel is om met het project de kerk te dienen in het worden van een bruisende gemeenschap, die zich voor de missie inzet.

Tweede halfjaar van The Missionary School
De jongeren en de gemeenschap zijn er klaar voor. De missie kan beginnen en het idee wordt binnen een jaar uitgerold. Daarna is het de bedoeling dat de geloofsgemeenschap zelfstandig verder gaat met de missie. Bij het ontwikkelen van het project is hier rekening mee gehouden.

Jongeren uit de eigen parochie
De geloofsgemeenschap kan er ook voor kiezen om twee jongeren namens de parochie naar The Missionary School te zenden. Zo bent u ervan verzekerd dat de jongeren een idee uitrollen in de eigen kerk. De kosten van in totaal 500,- voor deelname van de jongeren zijn dan voor de parochie.

Uiteraard moedigen wij u aan om zoveel mogelijk jongeren op The Missionary School te wijzen. Wel of niet namens de parochie. Het kan namelijk een belangrijke impuls zijn voor hun eigen geloofsleven. 

Wat levert het op?

Wanneer u met The Missionary School gaat samenwerken, bent u verzekerd van nieuw elan in uw gemeenschap. De jongeren ontvangen intensieve vorming, zijn gemotiveerd en doen er alles aan om samen met de gemeenschap, de missie vorm te geven.

Om dit goed te laten slagen, worden de jongeren ook het tweede jaar ín de parochie begeleid door The Missionary School.

The Missionary School

Hoeveel tijd kost het mij?

Krijgt u er energie van om samen met de jongeren aan de slag te gaan, dan zult u er vanzelf meer tijd in steken. Ook kan The Missionary School een impuls zijn om met de hele parochie aan de slag te gaan. En natuurlijk kunt u e.e.a. ook uitbesteden.
Het is dus moeilijk om daar een indicatie van te geven.

The Missionary School vraagt dat één persoon van het pastoraal team en één parochiaan de vaste aanspreekpunten van de jongeren zijn. Zij begeleiden de jongeren en het missieteam dat samengesteld is. The Missionary School zal in overleg met u ondersteunend aanwezig zijn. 

Afhankelijk van het project gaat het om ca. 4 tot 8 uur begeleiding per maand. 

Veel gestelde vragen

The Missionary School is geschikt voor jongeren met veel of met weinig geloofsbagage. We leven in een seculiere samenleving en de jongeren zijn gewend om ondanks verschillen snel het evenwicht in te vinden. Het aanbod van de cursussen houdt hier ook rekening mee. 

The Missionary School is een tweejarig traject, dat naast werk of studie gevolgd kan worden. In het eerste jaar zijn er acht weekenden waarin geloofsvorming en leiderschapstrainingen worden gegeven en waarin de jongeren samen werken aan een start-up. Daarnaast krijgen ze ook huiswerk, ter voorbereiding op de weekenden. De tijdsinvestering is afhankelijk van het project en de individuele situatie van de jongere. Dit geldt ook voor het tweede jaar, wanneer het project uitgerold wordt in de parochie.

In The Missionary School krijgen de jongeren vorming van priesters/ religieuzen en professionals.

In het tweede jaar wordt het project in de parochie uitgerold en nemen twee personen van de parochie de begeleiding over. Waarvan één persoon van het pastoraal team. De tijdsinvestering is ongeveer 4 tot 8 uur per maand. Dit is afhankelijk van het project.
Vanuit The Missionary School is er ondersteunende begeleiding aanwezig, mede afhankelijk in de mate waarin de parochie en de jongeren daarom vragen.

In het tweede jaar wordt het project van de jongeren uitgerold in de parochie. Ze krijgen dan twee aanspreekpunten vanuit de parochie, waarvan een persoon van het pastoraal team. De pastoor kan de begeleiding overlaten aan iemand anders van het pastorale team. Wanneer hij dit zelf op zich neemt, zal dit ongeveer 4 tot 8 uur per maand zijn. Dit is mede afhankelijk van het project. 

De parochie zorgt voor de vrijwilligers. Het is belangrijk om hier op tijd mee te beginnen. Het aantal vrijwilligers dat nodig is, is afhankelijk van het project.
Het zijn deze vrijwilligers die het project uiteindelijk zullen overnemen van de jongeren van The Missionary School. De jongeren van The Missionary School zijn slechts aanjagers, noodzakelijk bij de opzet van elk nieuw project.

Jongeren trekken jongeren. Wanneer er enthousiasme is, zal dit zijn aantrekkingskracht hebben op anderen. Soms zijn de vrijwilligers niet meteen aanwezig, maar sluiten zij gedurende het traject aan. De missie is begonnen met een oprecht ‘ja’ tegen de missie. Niet de resultaten zijn leidend, maar de intentie waarmee de missie begonnen is.
In The Missionary School leren de jongeren dat niet het project centraal staat, maar de mensen. Wanneer dit goed beleefd wordt, zal er snel een missionaire cultuur ontstaan, waarin mensen zich aangetrokken voelen om te helpen. Onze ervaring is dat missie moet groeien en dat gedurende het traject meer mensen zich aansluiten om te helpen.
Wel is het belangrijk een minimale startpositie te hebben van enkele vrijwilligers.

Het enthousiasme van de jongeren en de vreugde van de missie zal snel voelbaar zijn in de parochie. Deze vreugde van het evangelie is niet in resultaten of aantallen uit te drukken. Daarnaast brengen de jongeren project-kennis mee, die zij kunnen delen met de parochie. En er wordt een eenvoudig communicatieplan opgezet voor de parochie.

Het is de bedoeling dat de jongeren zich snel welkom voelen in de parochie. Dat is iets anders dan onderdeel van de parochie worden of de gemeenschap te leren kennen door mee te doen aan bestaande activiteiten van de parochie. 

In de meeste gevallen hebben de jongeren een thuis in de ‘eigen’ parochie. Maar ze beseffen onderdeel te zijn van een wereldKerk, waardoor ze met evenveel enthousiasme een project in een andere parochie op kunnen zetten.

Het is goed om b.v. de jongeren na de H.Mis voor te stellen aan de parochiegemeenschap en/of om een artikel te plaatsen in het parochieblad en op de website.
Op de pagina ‘perskit’ staan artikelen die u kunt plaatsen om de hele parochie bij de missie van de jongeren te betrekken.

Soms is het bijna onvermijdelijk dat er ook spanningen ontstaan tussen jongeren en oudere generaties. We zijn Samen Kerk en dat vraagt om offers. Jongeren zijn opgegroeid in een ‘on-demand flex-tijdperk). Hun hele leven zit zo in elkaar. Terwijl ouderen vooral belang hechten aan structuur en voorspelbaarheid.

Zoals we aan de ouderen niet kunnen vragen zich de normen en waarden van de jongere cultuur eigen te maken, zo kunnen we dat andersom ook niet vragen.
Spanningen kunnen leiden tot conflicten, maar ook tot begrip voor elkaar. En in het begrip kan het respect en de liefde groeien. Dat is Samen Kerk zijn.

In The Missionary School leren de jongeren dat niet het project leidend is, maar de mensen. De vreugde van het evangelie laat zich niet vertalen in succesfactoren als geld en aantallen. Wel in de vreugde die de onderneming met zich meebrengt. Als die er is, is het project geslaagd.
Het is deze vreugde van de missie, van het samen ondernemen en pionieren die elan geeft aan de gemeenschap. 

De missie van de jongeren en de parochie zit in de pioniersfase. Een fase van ondernemen en ontdekken. De ene keer vraagt dit meer tijd dan de andere keer. Deze beweging van aanpassen en opnieuw beginnen is hoe dan ook een vruchtbare bodem, waardoor mensen zich aangetrokken voelen. Liever een handjevol mensen dat de vonk van de H.Geest ontwaart in het avontuur van de missie, dan veel mensen die dit vonkje niet ontdekken. 

Met de H. Montfort kunnen we zeggen: “Zou de wijs­heid bestaan in het achterwege laten van alle nieuwe onderne­mingen ter ere van God, dan hebben de apos­te­len onge­lijk gehad met uit Jeru­za­lem weg te trekken. Dan had­den zij zich moeten opsluiten in het Cenakel. Dan had St. Paulus niet zoveel reizen moeten ondernemen en St. Petrus niet proberen het Kruis op het Kapitool te planten.” (Uit H.Montfort, Pierre Eyckeler blz 320)

 

Het projectteam dat het project gaat uitrollen bestaat uit jongeren van The Missionary School en vrijwilligers uit de parochie. Daarnaast kan de parochie een oproep doen aan de gemeenschap om het project financieel en met gebed te steunen. Zie daarvoor ook berichten die gebruikt kunnen worden in de eigen communicatiemiddelen op de pagina ‘perskit’.

Bekijk hier de pitches van 2019-2020