Genderblender & Relifreak

Welke verschillen doen ertoe en welke juist niet!

GENDERBLENDER en RELIFREAK

We leven in een cultuur waarin we leren dat onze identificaties samen vallen met wie we ten diepste zijn. Maar is dat ook zo? Ben ik mijn status, gender of religie? Of is er iets dat dit overstijgt?

Johannes Paulus II gebruikt de theologische term ‘persoon’ om aan te geven dat de mens meer is dan zijn identificatie. Elke persoon heeft een unieke waarde, onafhankelijk van de waarde die hij aan zichzelf geeft of die anderen eraan geven. 

In de bijbel is het Paulus die ons uitnodigt om het denken in identificaties los te laten, zodat we werkelijk de ander kunnen ontmoeten. (1Kor 9,20): “Bij de Joden leef ik als Jood om de Joden te winnen. Met hen die onder de wet staan, leef ik als aan de wet onderworpen.” 

Betekent dit dat we overal in mee moeten gaan? Dat niet, de vraag is wat onze identificaties zijn en wie we als persoon zijn. Welke verschillen met de ander doen ertoe en welke juist niet? En hoe kunnen we de ander erkennen, op basis van zijn ‘anderszijn’.

In twee lezingen gaan we hier nader op in.

Wat is gender? Persoon en identiteit volgens Johannes Paulus II
Dr. Elisa Garcia:
Postdoctoraal Researcher Amsterdam UMC en Postdoc Radboud UMC. 
Docent Bio-ethiek aan het Bonifatius Instituut te Vogelenzang. 

Een filosofisch antwoord op identificaties en op Paulus Universalisme
Filosofe Annette van der Elst (MSc):
Docent filosofie en psychologie aan de Vrije Academie
Geestelijk Verzorger bij zorgcentrum Envida
In opdracht van dagblad Trouw auteur van het boek ‘Jonge denkers over grote religies.’ (2008). 

Programma

Programma Zondag 11 juli:
9.00 : H.Mis
10.00 – 10.45 : Lezing Dr. Elisa Garcia: Wat is gender? Persoon en identiteit volgens Johannes Paulus II

Pauze

10.50 – 11.35 : Lezing Annette van der Elst (MSc): Een filosofisch antwoord op identificaties en op Paulus Universalisme
11.35 – 12.00 : Gespreks-vragenronde
12.00 – 12.30 : Workshop: waar identificeer ik me mee en wie ben ik

vOOR WIE

Jongeren, pastores, catechisten en iedereen die met jongeren werkt

KOSTEN

Er zitten geen kosten verbonden aan deze lezing, wel vragen wij je om je vooraf aan te melden.

lOCATIE

Het Julianaklooster
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

 

Is het inschrijfformulier niet zichtbaar? Klik dan hier.