Activiteiten

Dinsdag 11 mei

19.30 – 21.00 uur via ZOOM

Acht jongeren van The Missionary School hebben zich dit jaar ingezet om een impuls te geven aan de missie van de Kerk. Ze hebben een onderzoek gedaan onder 54 gelovige jongeren en hen gevraagd wat zij denken dat de kansen voor de Kerk zijn.
Naar aanleiding daarvan hebben ze projecten ontwikkeld, die ze graag tijdens deze zoomsessie presenteren.

Interesse in het onderzoek en de pitches?

Zondag 6 juni

10.30 – 15.30 uur OLV ter Nood, Heiloo.
Om 9.00 uur H.Mis

Het reilen en zeilen in de parochie vraagt veel inzet van vrijwilligers. Communicatie kan dan soms ervaren worden als een extra belasting, terwijl het toch heel belangrijk is.  

Een workshop vol tips & tricks om effectief en vooral ook met plezier te leren communiceren. 

Zondag 11 juli

Vanaf 13.30 uur OLV ter Nood, Heiloo.
Om 12.00 uur H.Mis

We leven in een cultuur waarin we leren dat onze identificaties samen vallen met wie we ten diepste zijn. Maar is dat ook zo? Ben ik mijn status, gender of religie? Of is er iets dat dit overstijgt?

In twee lezingen gaan we hierop in. 

13.30 – 14.15 : Lezing Dr. Elisa Garcia: Wat is gender? Persoon en identiteit volgens Johannes Paulus II
14.20 – 15.05 : Lezing Annette van der Elst (MSc): Een filosofisch antwoord op identificaties en op Paulus Universalisme