Hoe werkt het

Data 2020 – 2021:

2 – 4 okt 2020
20 – 22 nov 2020
8 – 10 jan 2020 *
5 – 7 feb 2021
12 – 14 mrt 2021
30 apr – 2 mei 2021
4 – 6 juni 2021
2 – 4 juli 2021

De weekenden starten op vrijdagavond om 18.30 uur met een broodmaaltijd in Heiloo en ze eindigen op zondag om 16.45 uur.

* Op vrijdag 8 januari starten we om 14.00 uur in de Schreierstoren in Amsterdam. Meer info volgt t.z.t.

Het 1e jaar: vormingsjaar en start-up

Geloofsverdieping, missionaire vorming, start-up en persoonlijke vorming zijn de pijlers van het eerste jaar. 

De start-up komt tot stand volgens de fases:
* Onderzoek, brainstorm en teamvorming.
* Projectontwikkeling, waarbij (nieuwe) inzichten uit de marketing en het bedrijfsleven worden toegepast. 
* Samen met je team helemaal ‘los’ gaan op je project.
* Pitchen voor parochies, fondsen en geïnteresseerden. 
* De parochie kiezen waarvan jullie denken dat jullie project de grootste kans van slagen heeft.
* Afspraken met de parochie maken op organisatorisch en financieel vlak. 

Tijdsinvestering:

* 8 Vormingsweekenden
* Zoveel tijd als jij en je team denken nodig te hebben. Afhankelijk van jullie Start-up en de mogelijkheden van elk teamlid. 

Bekijk hoe Dominique het eerste jaar van The Missionary School heeft ervaren.

Het volledige filmpje of meer filmpjes van Arieke en Renske bekijken? Ga naar Instagram van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Het 2e jaar: Uitrollen van de start-up in de parochie

Na het vormingsjaar ga je met je start-up team aan de slag in de parochie. Je krijgt daarbij coaching en ondersteuning van de parochie. De start-up wordt verder ontwikkeld, samen met vrijwilligers uit de parochie. 

Kosten:

Aan The Missionary School zitten kosten verbonden die door het Bisdom Haarlem-Amsterdam vergoed worden. Wel wordt aan de deelnemers een kleine tegemoetkoming in de kosten gevraagd van 250,–. Mocht dit een probleem voor je zijn, laat het ons dan weten.

Locatie:

Julianaklooster
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

De weekenden brengen je dichter bij Christus. Je doet het samen, het is echt een gemeenschap!

– Diana –

Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Lc 4,18
The Missionary School jongeren

Geloofsverdieping

Van Genesis tot Jezus, theologie van het lichaam, jezelf heiligen in het dagelijks leven en de sacramentenleer. Tijdens de weekenden krijg je een waaier aan lessen, over allemaal thema's die jou helpen je geloof te verdiepen. Elke dag is er Eucharistieviering, gebed en aanbidding.

Missionaire vorming en Start-up

Jouw ideeën en wensen krijgen alle ruimte in The Missionary School. Principes uit de marketing en het bedrijfsleven helpen om je start-up te verwezenlijken. We laten ons daarbij ook inspireren door de boeken 'Als God renoveert en Rebuilt.'

Persoonlijke vorming

Waar liggen jouw sterktes, maar ook jouw valkuilen? In The Missionary School krijg je allerlei handvaten, waardoor je jezelf beter leert kennen en het beste van jezelf kunt laten zien. Want, 'alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt (...)' 1 Kor. 12,11

Meer weten of aanmelden?

Info@themissionaryschool.nl

Whatsapp: 06 23436049

Het mooie aan The Missionary School is dat je je eigen project mag uitwerken. Dat het echt iets is dat van binnenuit komt.

– Carolien –

Onderzoekt alles en behoudt het goede. tess 5,21

De Weekenden vinden plaats in:

Het Julianaklooster
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

WhatsApp chat