The Missionary School voor uw parochie

Waarom The Missionary School?

U wilt meer jongeren in uw kerk en u wilt een missionaire parochie. Maar waar haalt u de tijd vandaan? En hoe moet u beginnen? The Missionary School kan uitkomst bieden. 

In The Missionary School krijgen jongeren geestelijke en missionaire vorming. Ze bedenken met elkaar een project dat ze in de parochie willen uitvoeren. Ze ontvangen daarvoor professionele begeleiding. Zo bent u er zeker van, dat wat zij bedenken aansluit bij de jongerencultuur en dat het ook praktisch uitvoerbaar is in uw gemeenschap. Alles binnen een overzichtelijke tijdlijn. 

De bedoeling is dat de jongeren de missie in uw parochie op zo’n manier gestalte geven, dat deze na een jaar heel natuurlijk overgenomen kan worden door de eigen geloofsgemeenschap.

Hoe werkt het?

Jongeren die interesse hebben in The Missionary School kunnen zichzelf aanmelden. Ze krijgen een gesprek waarin wordt gekeken of The Missionary School ook echt bij hen past. Aan de jongeren wordt een eigen bijdrage van 250,- gevraagd. 

Vormingsjaar
Tijdens het eerste jaar krijgen de jongeren intensieve geloofsvorming en ontwikkelen ze met elkaar een project. Dit project pitchen ze aan geïnteresseerde parochies. Vervolgens gaan ze op onderzoek uit om te kijken bij welke gemeenschap hun project de meeste kans van slagen heeft. Met die parochie gaan ze vervolgens de samenwerking aan.

Tweede jaar van The Missionary School
De jongeren en de gemeenschap zijn er klaar voor. De missie kan beginnen en het project wordt binnen een jaar uitgerold. Daarna is het de bedoeling dat de geloofsgemeenschap zelfstandig verder gaat met de missie. Bij het ontwikkelen van het project is hier rekening mee gehouden.

Jongeren uit de eigen parochie
De geloofsgemeenschap kan er ook voor kiezen om jongeren namens de parochie naar The Missionary School te zenden. Zo bent u ervan verzekerd dat de jongere het project gaat uitrollen in de eigen kerk. De kosten van 250,- voor deelname van de jongere aan The Missionary School zijn dan voor de parochie.

Uiteraard moedigen wij u aan om zoveel mogelijk jongeren op The Missionary School te wijzen. Wel of niet namens de parochie. Het kan namelijk een belangrijke impuls zijn voor hun eigen geloofsleven. 

Wat kost het en wat levert het op?

Indien u met The Missionary School gaat samenwerken, bent u verzekerd van nieuw elan in uw gemeenschap. De jongeren ontvangen intensieve vorming, zijn gemotiveerd en doen er alles aan om samen met de gemeenschap, de missie gestalte te geven.

Om dit goed te laten slagen, worden de jongeren ook het tweede jaar ín de parochie begeleid.

Samen met u, de parochianen en externe begeleiding. Daar zitten kosten aan verbonden.

De volgende kosten zijn voor de parochie:

  • Begeleidingskosten van de jongeren in het 2e jaar, circa 1.300,-

  • Projectkosten, afhankelijk van het project. Deze variëren van helemaal geen kosten tot ca. 2.000,-. 
    Het Bisdom Haarlem-Amsterdam vergoedt 50% van de projectkosten tot een maximum van 800,-.

  • Indien u namens de parochie jongeren stuurt en u wilt dat ze in uw parochie het project uitrollen, dan betaalt u de eigen bijdrage van de jongere van 250,-. Vanuit de parochie dienen minimaal twee jongeren aan The Missionary School deel te nemen, om een project uit te werken. In totaal gaat het dus om 500,-. Uiteraard is het ook een mooi gebaar om eventueel deze kosten aan jongeren uit te geven, zonder dat ze verplicht zijn in de eigen parochie het project uit te rollen. Ze ontvangen immers intensieve geloofsvorming en missionaire vorming.

    De kosten voor The Missionary School bedragen: vanaf 1.300,-, afhankelijk van het project en of u zelf wel/niet jongeren zendt.

Hoeveel tijd kost het mij?

Krijgt u er energie van om samen met de jongeren aan de slag te gaan, dan zult u er vanzelf meer tijd in steken. Ook kan The Missionary School een impuls zijn om met de hele parochie aan de slag te gaan. En natuurlijk kunt u e.e.a. ook uitbesteden.
Het is dus moeilijk om daar een indicatie van te geven.

The Missionary School vraagt dat één persoon van het pastoraal team en één parochiaan de vaste aanspreekpunten van de jongeren zijn. Zij begeleiden de jongeren en het missieteam dat samengesteld is.

Afhankelijk van het project gaat het om ca. 4 tot 8 uur begeleiding per maand. 

Tijdlijn

2 oktober 2020: Start vormingsjaar nieuwe lichting jongeren TMS.

14 maart 2021
: Op zondagmiddag pitchen de jongeren hun project aan de parochies. In januari ontvangt u de uitnodiging. Indien u alvast op de lijst wilt staan om deze pitch bij te wonen, stuur ons dan een mail. 

22 maart 2021: Parochies die naar aanleiding van de pitch interesse hebben om samen met de jongeren verder te praten over het project, kunnen dit aangeven. Er worden dan afspraken gepland. 

30 april 2021: Deze datum hebben de jongeren de parochie geselecteerd, waarmee ze willen samenwerken. 

7 mei 2021: Indien de geselecteerde parochie nog steeds interesse heeft volgt de officiële bevestiging en kan de samenwerking starten. 

4 juni 2021: Een of twee personen van het missieteam van de parochie mogen deze dag The Missionary School bijwonen, om hun communicatie(tijdlijn) en middelen onder de loep te nemen. De jongeren kunnen dit ook zonder de parochie doen, maar de beste kwaliteit wordt behaald wanneer iemand van de parochie hier ook aan deelneemt.

1 juli 2021: De afspraken van de jongeren met de parochie zijn rond en geformuleerd in het projectplan. O.a. Samenstelling missieteam, startdatum van de missie, ruwe tijdlijn van de missie. 

11 juli 2021: Eindpitch en Kick-Off op zondagmiddag met het missieteam van de deelnemende parochies. Tevens worden ook familie en vrienden van de jongeren uitgenodigd.

September 2021: Na de zomervakantie starten de jongeren samen met het missieteam in de parochie. 

Hoeveel ‘geloofsbagage’ wordt van de jongere verwacht?

Voor jongeren is het belangrijk dat ze met elkaar in contact komen, zodat ze hun geloof kunnen voeden en verankeren in een gemeenschap.

We hebben de ervaring dat ook jongeren met minder geloofsbagage zich snel opgenomen voelen in de groep. 
The Missionary School is daarom geschikt voor alle jongeren die gemotiveerd zijn en zich willen verdiepen in hun geloof. 

Team

Bekijk hier de pitches van het afgelopen jaar