Misionaire parochies, niet te stoppen vanwege een crisis

Dat een crisis kan uit­da­gen tot creativi­teit en meer gees­te­lijk elan, bewijzen de missio­naire pa­ro­chies waar de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School vanaf sep­tem­ber aan de slag zijn. Ze hebben zich niet laten ont­moe­di­gen door alle corona-gebeur­te­nissen en beper­kingen, maar zijn gedeci­deerd vol goede moed ver­der gegaan. Lees meer.